Comitetul de organizare al celei de-a XI-a Conferințe Naționale cu participare internațională a Societății Române de Dermato-oncologie a hotărât acordarea a trei premii, celor mai bune prezentări de caz din cadrul sesiunii pentru rezidenți.

Criterii de evaluare a medicilor rezidenți (în funcție de tipul prezentării):

Prezentare de caz:

  • pe slide apare doar numele persoanei care prezintă
  • modalitatea de prezentare
  • susținerea diagnosticului pozitiv
  • susținerea diagnosticului diferențial
  • încadrare în timp (7 minute)
  • referințe bibliografice

Studiu de cercetare:

  • material și metodă
  • rezultate
  • discuții
  • concluzii